Advertising literacy for new advertising formats

Researcher(s): Katarina Panic
Promotors: Liselot Hudders , Verolien Cauberghe , Prof. dr. Patrick De Pelsmacker
Duration: from 01/12/2011 to 30/05/2012Description

De gevoeligheid van kinderen voor reclame en de vraag of het ethisch verantwoord is om reclame te richten naar kinderen is al jaren onderwerp van maatschappelijke en politieke discussies. Vandaag is dit debat echter relevanter dan ooit.

De sterk geëvolueerde digitale media cultuurheeft de manier waarop adverteerders consumenten gaan benaderen de laatste jaren fors veranderd. Terwijl men tot voor kort enkel gebruik maakte van traditionele mediakanalen zoals reclamespots op televisie of printadvertenties, heeft een verzadiging van het medialandschap ervoor gezorgd dat men op zoek gegaan is naar andere manieren om reclameboodschappen tot bij de beoogde doelgroep te brengen.

Het resultaat zijn een nieuwe reclamestrategieën waarbij reclame meer en meer geïntegreerd wordt in de (digitale) media-inhoud en waarbij consumenten interactief met de reclame-inhoud omgaan (vb. in advergames). Daardoor wordt het voor consumenten zeer moeilijk om reclame-inhoud van media-inhoud te onderscheiden. Dit is zeker het geval voor kinderen en jongeren. Onderzoek naar de reclame-wijsheid van kinderen en jongeren t.a.v. deze nieuwe formats ontbreekt echter.

Dit project beoogt de reclamewijsheid van kinderen en jongeren t.o.v. nieuwe reclameformats na te gaan.

©Copyright 2017. All rights reserved. Sitemap Read our disclaimer