Vacancy Research and Teaching Assistant (100%)


Date: Wednesday 18 December 2013Description

Profiel van de kandidaat

  • diploma van licentiaat/master in de communicatiewetenschappen (bij voorkeur) of een gelijkwaardig diploma binnen de sociale en/of gedragswetenschappen;
  • laatstejaarsstudenten kunnen eveneens kandideren; aan de diplomavoorwaarden dient voldaan te zijn op het moment van aanstelling;
  • grondige kennis van SPSS;
  • bewezen interesse voor de vakgebieden communicatiemanagement en/of marktonderzoek.

 

Inhoud van de functie

  • ondersteunen van onderwijs en begeleiden van oefeningen in de domei­nen communicatie-management en/of marktonderzoek ;
  • wetenschappelijk onderzoek in deze domeinen, ter voorbereiding van een doctoraat (minstens 50% van de tijd dient besteed te worden aan onderzoek in het kader van de voorbereiding van een doctoraat);
  • algemene logistieke taken en medewerking aan de dienstverlening in de vakgroep.

 

Indiensttreding: zo snel als administratief mogelijk

©Copyright 2017. All rights reserved. Sitemap Read our disclaimer